Ako má vyzerať pozývací list do Ruska

Ako má vyzerať pozývací list do Ruska

Pozývací list do Ruskej federácie môže mať rôzne formy. Pozývací list vydáva Federálny úrad pre turizmus Ruskej federácie, ktorý udeľuje licenciu organizáciám, ktoré následne môže pozývacie listy vystavovať.

Potvrdenie z rezervačného systému (napr. booking.com) nie je pre vízové centrum dostatočne relevantné, preto po rezervácii ubytovania vo vašom zariadení ich musíte požiadať o oficiálny dokument - oficiálny pozývací list, na ktorom budú uvedené nižšie spomenuté skutočnosti. 

Dokument - pozývací list potrebný k získaniu turistických víz musí obsahovať:

- meno a priezvisko cestovateľa do Ruska

- číslo pasu cestovateľa, dátum narodenia, pohlavie

- rozpätie dátumov, v ktorých sa cestovateľ bude zdržiavať v Rusku

- mestá, ktoré sa chystá navštiviť, hotely, v ktorých bude ubytovaný

Ruská firma, ktorá má oprávnenie vydávať pozývacie listy, má pridelené číslo, ktoré je vždy uvedené na pozývacom liste do Ruska. Každý jeden pozývací list je originálny svojim "confimation number", čiže číslom potvrdenia.

Ak žiadate o biznis víza, musí pozývací list obsahovať pozvanie od obchodného partnera, ktorého firma v Rusku sídli.

Ďalšia možnosť, ako sa dostať k pozývaciemu listu ak nebudete ubytovaní v hoteli, je pozvanie od fyzickej osoby - rodinného príslušníka, priateľa. Je to však veľmi komplikované, nakoľko pozývateľ sa musí preukazovať finančnými prostriedkami, ktoré budú postačovať na pokrytie nákladov na pobyt pozvanej osoby v Rusku.

Pozývací list je súčasťou žiadosti o vízum, o ktorej sme písali tu. O Váš pozývací list ako aj o žiadosť o vízum do Ruska sa radi postaráme. Cena za kompletné vybavenie víz je 95 eur/osoba, ak budete potrebovať len pozývací list, vybavíme vám ho za 18 eur/osoba.