7 dôvodov prečo navštíviť Györ a vianočné trhy v ňom

7 dôvodov prečo navštíviť Györ a vianočné trhy v ňom

Dôvodov na návštevu maďarského mesta je hneď niekoľko. Poďme sa pozrieť na to, čo môžete v Györi zažiť, vidieť či prípadne ochutnať.

1. Hermovka (busta) svätého Lászla

Hermovka sa považuje za najvýznamnejšiu sakrálnu pamiatku Maďarska. V roku 1192, pri príležitosti vyhlásenia Lászla za svätého, vybrali z nagyváradského hrobu ostatky kostí. Lebku svätého kráľa vložili do jednoduchého relikviára a neskôr do hermovky, kde ich uchovávali v nagyváradskej katedrále. Hermovka sa považuje za jedno z najväčších zlatníckych diel v Európe. Je jediným autentickým zobrazením kráľa z rodu Arpádovcov.

2. Benediktínsky kostol svätého Ignáca z Loyoly

Nádherný kostolík patril na začiatku 17. storočia jezuitom, ktorí sa tu usídľovali. Bol postavený podľa vzoru rímskeho chrámu “II Gesu” (baroková sakrálna stavba). Neskôr, po rozpade jezuitských rádov, sa ho ujali benediktíni. Budeme obdivovať jeho prekrásne ranobarokové črty a oči si vyočíme na hlavnom oltárnom obraze, na ktorom je vyobrazený svätý Ignác.

3. Mariánsky stĺp

Vznikol ako pamiatka na oslavu oslobodenia Budína od nadvlády Turkov. Jeho štyri vysoké barokové sochy predstavujú svätého Štefana, Jána Krstiteľa, svätého Antona Paduánskeho a patróna Rakúska – svätého Leopolda. Kraľuje mu patrónka Uhorska – Panna Mária, ktorej podoba je vyobrazená na stĺpe s hlavami anjelov, s uhorskou korunou a malým Ježiškom na rukách.

4. Györska Bazilika

Nádherná budova baziliky vznikla spolu so založením györskeho biskupstva svätým Štefanom, a to v prvom desaťročí jeho panovania. Pretrvala pomerne dlho s postupnými prístavbami, až kým ju požiar po bitke pri Moháči (1526) nezničil a jej veže sa nezrútili. S jej obnovou sa začalo až o sto rokov neskôr a projekt dostal do rúk taliansky majster Giovanni Battista Rav. Vďaka obrazu Madony na oltári jednej z bočných lodí, sa bazilika stala jedným z najvýznamnejších pútnických miest krajiny.

5. Kalvária

Na mieste súčasnej kalvárie bol kedysi keltský, neskôr rímsky cintorín. Na prelome 12. a 13. storočia tu bol postavený kostol svätého Alberta, ktorý však Turci v 16. storočí zničili. O ďalšie storočie tu namiesto kostola stála šibenica. Kalváriou sa stal vďaka jezuitom na začiatku 18. storočia.

6. Biskupský hrad (Püspökvár) a Biskupský palác

Pod základmi súčasného hradu sa našli stopy rímskych budov. Najstaršou časťou je spodná polovica hradnej veže, ktorá slúžila ako úniková chodba postavená v 14. storočí spolu s miestnosťou s krížovou klenbou. Gotická kaplnka vo východnom rohu je vzácnym príkladom poschodových hradných kaplniek. Po bitke pri Moháči sa hrad dostal do rúk hradných kapitánov. Neustále ho spevňovali, báli sa zničenia Turkami. To sa však Turkom podarilo i tak. O štyri roky ho však maďarská vláda dostala späť.

7. Vianočné trhy

Posledným dôvodom na návštevu Györu je prepojenie úžasnej histórie mesta so skvelou vianočnou atmosférou tradičných trhov. V adventnom čase sa historické centrum stotisícového mesta premení na miesto stretávania sa priateľov pri šálke vareného vína a fajnových lokšách. Skrehnuté kosti si zohrejeme vo wellnesse, z ktorého sa nám nebude chcieť odísť! Poďte s nami na tento výlet, štartujeme 15. decembra!