Benátky severu - Petrohrad

Benátky severu - Petrohrad

Bol to výlet, ktorý sa mi vryl do pamäti navždy a dokonca sčasti zmenil môj postoj na život a na svet. Výlet, ktorý ma duchovne a kultúrne obohatil najviac so všetkých.

Už som cestovala po rôznych krajinách a mestách a so všelijakými cestovkami, ale návšteva Petrohradu s Objavuj svet úplne predčila moje očakávania. Spôsob, akým sme sa zoznámili s Petrohradom ako takým, jeho kultúrnymi a historickými pamiatkami, ale aj jeho obyvateľmi, históriou, mentalitou, gastronómiou, skrátka s duchom tohto mesta, je neopísateľný. Nebol to len obyčajný výlet, po ktorom plní zážitkov jasáme a z sme z neho nadšení. Bol to výlet, ktorý sa mi vryl do pamäti navždy a dokonca sčasti zmenil môj postoj na život a na svet. Výlet, ktorý ma duchovne a kultúrne obohatil najviac so všetkých. Preto ďakujem Stanke, ktorá nám tento výlet uľahčila z hľadiska vybavovačiek a Miške, ktorá nám všetkým, ktorí sme tam boli, pripravila nezabudnuteľné zážitky, na ktoré sa nezabúda. Ďakujem. :)