Najskôr si vyberte turnus
Povinné príplatky
  • letiskové a servisné poplatky   450€
Voliteľné príplatky
  • storno poplatok   150€
  • cestovné zdravotné poistenie   36€