Najskôr si vyberte turnus
Povinné príplatky
  • víza   95€
  • zdravotné poistenie - dobrodružný výlet   24€
  • letiskové a servisné poplatky   450€
Voliteľné príplatky
  • Krugobajkalka   150€
  • dvojlôžkové kupé v 1. triede na trase Moskva - Irkutsk   450€