Najskôr si vyberte turnus
Povinné príplatky
  • Letiskové poplatky   120€
Voliteľné príplatky
  • cestovné zdravotné poistenie   15€