Spracovanie osobných údajov

Týmto potvrdzujem, že udeľujem súhlas so spracovaním a poskytovaním mojich osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. о оchrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.84/2014 Z.z. spoločnosti Bc.Stanislava Matugova, Severna 400/21, 038 43 Klastor pod Znievom, Slovenska republika.

Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.