Domov sme sa vrátili plní zážitkov

Domov sme sa vrátili plní zážitkov

V prvom rade by som sa Vám chcela poďakovať za Váš ústretový prístup počas celého zájazdu na Islande. Veľmi si ceníme flexibilný prístup a ochotu vyhovieť nám. Rovnako sme boli veľmi spokojní s  našim sprievodcom, ktorý sa nám venoval veľmi trpezlivo a nápomocne. Vďaka sprievodcovi a Vašej cestovnej kancelárií sa všetko vybavilo veľmi flexibilne k našej spokojnosti. Vrátili sme sa domov veľmi spokojní a plní zážitkov, v pamäti s krásnymi miestami, ktoré sme navštívili. Ďakujeme aj za tričká, veľmi milá pozornosť.