Najskôr si vyberte turnus
Povinné príplatky
  • letiskové a servisné poplatky   450€
  • cestovné zdravotné poistenie   36€
Voliteľné príplatky
  • dvojlôžkové kupé v 1. triede na trase Moskva - Irkutsk   450€
  • vstupy Moskva (Kremeľ, kremeľská zbrojinica, Tretjakovská galéria, chrám Vasilja Blaženého)   70€
  • Krugobajkalka   150€
  • storno poplatok   150€