Nový rok a Vianoce v Rusku

Nový rok a Vianoce v Rusku

Nový rok a Vianoce, kto by nepoznal tieto sviatky pokoja? Pokým my v Európe máme zaužívané oslavovať viac Vianoce ako príchod Nového roka, ruské tradície sa viac sústredia okolo dní prechodu starého a nového roka.

Hoci sa sviatky v tejto krajine vymenili, zvyky a tradície zostali do dnešných dní nezmenené. Príčinou zmeny týchto sviatkov je prechod z juliánskeho kalendára na gregoriánsky. Vďaka tomu sa ocitol Nový rok pred Vianocami. Dátumom pravoslávnych Vianoc je noc zo 6. januára na 7. januára, ktorý oslavujú prevažne hlboko veriaci pravoslávni Rusi. Mnohí veriaci dodržujú 40-dňový pôst a prichádzajú do chrámov, aby si uctili narodenie Ježiša Krista. Hlavná vianočná bohoslužba prebieha v chráme Krista Spasiteľa v Moskve a každoročne sa jej zúčastní viac ako 5 tisíc ľudí.

História osláv Nového roku

Oslavu Nového roku zaviedol v Rusku cár Peter Veľký v roku 1699. Podľa juliánskeho kalendára sa určil dátum v noci z 31. decembra na 1. januára ako oslava prechodu na nový kalendárny rok. „Národné prechádzky“ po námestiach a parkoch trvali sedem dní, pričom každý večer hrmeli delá okolo Kremľa. Dvere a brány sa vyzdobovali jedľovými a jalovcovými vetvičkami, na stĺpoch viseli sudy so smolou, ktoré sa neskôr zapaľovali. Jedličky sa ozdobovali orechmi, drevenými hračkami a sladkosťami. Tieto novinky si osvojili i európski susedia, ktorí dovtedy oslavovali Nový rok v septembri – v čase zberu úrody.

Ako Rusi dnes oslavujú Nový rok

Ani Rusko neminie tzv. vianočný zhon už mesiac dopredu, keď sa mnohí ponáhľajú nakúpiť zásoby ovocia a alkoholu, vianočné darčeky a v domácnostiach sa snažia upratať všetko, čo sa dá, aby sa pozbavovali „starého“ a do domu mohlo vstúpiť niečo „nové“. Podvečer 31. decembra je bohato prestretý stôl, hostia slávnostne oblečení a v televízore sa premietajú Modré ohníky – „Golubie ogoňki“ (hudobno-zábavný program vysielaný na Nový rok). Hostia sa vrúcne objímajú, spomínajú na staré veci a nešetria želaniami k Novému roku. Na stole nechýba šalát Olivie, „sleď pod kožuchom, cholodec a holúbky“ (tradičné ruské jedlá). Keď noc pomaly vrcholí, na rad príde príhovor prezidenta a začnú odbíjať hodiny na Spaskej veži Kremľa. Keď odbíjajú hodiny Spasskej veže, treba si niečo priať. Dokonca sa toto želanie môže napísať na papierik a s úderom polnoci spáliť priamo na námestí a popol nasypať do fľašky od šampanského. Nechýba veľkolepý ohňostroj. Zvykom je aj použitie tradičnej ruskej sauny, ktorá by mala očistiť ľudí od problémov z minulého roku.

Na záver vám chceme popriať všetko dobré do Nového roku. Oslavujte ho s ľahkosťou na duši i na srdci, všetko zlé ponechajte v roku minulom a vítajte Nový rok s pozitívnou energiou, láskou a novými silami. Strávte tento sviatok spolu s rodinou a blízkymi. Buďte štedrí slovami i skutkami, prinesie vám to úspech v Novom roku. :)